Vršovický sbor > Program

Program

Naše aktivity jsou otevřeny široké veřejnosti. Pro ty, kdo svou duchovní cestu hledají, bývá obvykle první příležitostí k setkání návštěva nedělních a svátečních bohoslužeb. Je ovšem možno zúčastnit se také některého z generačních setkání (setkání nejmenší dětí a jejich rodičů, biblická pro mladší školní děti, setkání konfirmandů a konfirmandek, bilická hodina pro střední generaci, setkání seniorů a další) , filmového klubu, vaření pro lidi v bytové nouzi, Noci kostelů, Zažít město jinak a jiných událostí.

 

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM SBORU

Neděle

9.30     Bohoslužby

Úterý

2. úterý v měsíci 20:00 Biblická hodina pro střední generaci a starší mládež

Středa

15:00 Biblická hodina pro dospělé (mezigenerační setkávání)

17:15 Biblická pro předškolní i školní děti (5-10 let) v Jablíčkově (Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice)

Čtvrtek

14:00 poslední čtvrtek v měsíci Setkání seniorů

20:00 poslední čtvrtek v měsíci Schůze staršovstva

Podle možností (út, čt, pá)

10:00 1x v měsíci setkání nejmenších dětí

Pátek

17.00 2x v měsíci setkání konfirmandů a konfirmandek a starších dětí

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM

 

 

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM SBORU

Neděle

9.30     Bohoslužby

Úterý

2. úterý v měsíci 20:00 Biblická hodina pro střední generaci a starší mládež

Středa

15:00 Biblická hodina pro dospělé (mezigenerační setkávání)

17:15 Biblická pro předškolní i školní děti (5-10 let) v Jablíčkově (Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice)

Čtvrtek

14:00 poslední čtvrtek v měsíci Setkání seniorů

20:00 poslední čtvrtek v měsíci Schůze staršovstva

Podle možností (út, čt, pá)

10:00 1x v měsíci setkání nejmenších dětí

Pátek

17.00 2x v měsíci setkání konfirmandů a konfirmandek a starších dětí

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM

 

5.5.2019 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

8.5.2019 polévky a chleby

10.5.2019 17.00 setkání konfirmandů

 

12.5.2019 9.30 bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský

12.5.2019 9.30 sborový oběd

14.05.2019 9.30 setkání třicátníků

17. – 19.05. 2019 1. zasedání synodu ČCE

 

19.5.2019 9.30 bohoslužby s křtem Vojty Š. káže Jiří Ort

21.5.2019 10.00 setkání nejmenších dětí

22.05.0209 13.30 biblická hodina ve Fokus Praha

24.5.2019 16.30 Noc kostelů

26.5.2019 9.30 bohoslužby káže Aleš Rosický

30.5.2019 14.00 setkání seniorů povídání o faráři Batelkovi

30.5.2019 20.00 schůze staršovstva

 

31.5.2019 10.00 bohoslužby v domově pro seniory Zámeček

31.5.2019 17.00 setkání konfirmandů

 

2.6.2019 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

07.06.2019 17.00 Horoušánky OPEN

 

9.6.2019 9.30 bohoslužby s VP Svatodušní neděle

 

PROGRAM NEDÁVNO I DÁVNO MINULÝ

1.1.2019 úterý 9:30 bohoslužby s VP k Novému roku Nový rok

6.1.2019 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi káže Aleš Rosický Sk 27,28

6.1.2019 neděle 10.45 nácvik dvou nových písní nově se rodícího zpěvného uskupení, které si neklade žádná velká očekávání. Radost ze zpěvu ale ano 🙂

7.-18.1.2019 vikář na katechetickém kurzu v Bělči

8.1.2019 úterý 20.00 setkání třicátníků
9.1.2019 středa 13.30 biblická hodina ve Fokus Praha Karlín

13.1.2019 neděle 9.30 bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský Mt 11,28
13.1.2019 neděle 11:00 oslava narozenin

14.-20.2019 farářova dovolená v Krkonoších

17.1.2019 čtvrtek 18:00 Zimní večery u Svatého Václava ŘKC, Náměstí Svatopluka Čecha host Marek Orcho Vácha, moderuje Michael Otřísal

20.1.2019 neděle 9.30 bohoslužby káže Tomáš Bísek

22.1.2019 úterý 10:00 setkání nejmenších dětí

24.1.2019 čtvrtek 14.00 setkání seniorů

24.1.2019 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

25.1.2019 pátek 10:00 bohoslužby na zámečku káže Aleš Rosický

25.1.2019 pátek 17:00 setkání konfirmandů a starších dětí

27.1.2019 neděle 9.30 bohoslužby káže Aleš Rosický Ex 3,1-15

28.-1.2. Matěj Opočenský i Aleš Rosickou jsou na farářském kurzu v Praze

31.1.2019 čtvrtek 18:00 Teologie a fantazie v pojetí J. R. R. Tolkiena ŘKC, Náměstí Svatopluka Čecha host Pavel Hošek, moderuje Michael Otřísal

3.2. neděle 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský J 4,1-30

11.00 neděle 10.45  sborový zpěv – nácvik dalších písní z nového zpěvníku

5.2.2019 úterý 20.00 setkání nejen třicátníků

8.2. 2019 pátek 17:00 setkání konfirmandů a starších dětí

10.2. 2019  neděle 9.30 bohoslužby

13.2.2019 středa 14.00 – 17.30 vaříme polévku pro lidi bez domova a od 18.00 vydaváme před Hlavním nádražím

15.2.2019 pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „zámeček“

17.2.2019 neděle 9.30 bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský

24.2.2019 neděle 9.30 bohoslužby káže Aleš Rosický

28.2.2019 čtvrtek 14.00 setkání seniorů – program Jiří Cuc

28.2.2019 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

28.2.2019 čtvrtek 18.00 beseda s biskupem Václavem Malým: Křesťan v totalitě – křesťan v demokracii, Náměstí Svatopluka Čecha, kostel Sv. Václava

1.3.2018 pátek 17.00 setkání konfirmandů a konfirmandek

3.3.2019 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi křtem a večeří Páně

4.3.2019 pondělí 18.00 Křesťan a církev ve společnosti, Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52341891_2218945504831478_8614035599118041088_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&oh=13f2487289b3708026df96d583e3962a&oe=5CEA5CBC

7.3.2019 čtvrtek 18.00 ekumenický popelec – ekumenické bohoslužby, Čechovo náměstí, kostel Sv. Václava

http://vrsovice.evangnet.cz/wp-content/uploads/2019/02/Popelec.jpg

10.3.2019 neděle 9.30 bohoslužby

10.3.2019 neděle 11.00 povídání o Josefu Lukl Hromádkovi

12.3.2019 20.00 setkání třicátníků – téma: modlitba Páně, Čajkovského 8, Praha 3

13.3.2019 13.30 biblická ve Fokus Praha

14.3. 2019 čtvrtek 18.00 Petr Sláma: Starý zákon a moderní archeologie ŘKC, Náměstí Svatopluka Čecha, kostel Sv. Václava

15.3.2019 10.00 bohoslužby v domově pro seniory ve vršovickém zámečku

15.3.2019 17.00 setkání konfirmandů a konfirmandek

17.3.2019 neděle 9.30 bohoslužby

17.3.2019 neděle 10.30 výroční sborové shromáždění

21.3. 2019 čtvrtek 18.00 Zimní večery u Sv. Václava – Loutky v nemocnici Představení: Malý princ (a beseda)

24.3.2019 9.30 bohoslužby káže Michael Otřísal

31.3.2019 9.30 bohoslužby

7. 4. 2019 9.30 bohoslužby s dětmi Káže Matěj Opočenský

7. 4. 2019 11.00 nácvik velikonočních písní

9. 4. 2019 20.00 třicátníci u Bartošků

12. 4. 2019 10.00 bohoslužby zámeček – domov seniorů na Vršovickém náměstí

14. 4. 2019 9.30 bohoslužby se křtem a VP Květná neděle Káže Matěj Opočenský

 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

 14. – 21. 4. 2019

Liturgicky velikonoční čas začíná až velikonoční nedělí. Do té doby se vlastně mluví o velkém, nebo také někdy svatém týdnu. Je od květné neděle (letos 14.4.) do neděle velikonoční (21.4.).

Ve vršovickém sboru je již poměrně dobře zažitá praxe, že se scházíme v tomto týdnu k těmto bohoslužbám:

Na Zelený čtvrtek 18.4. 2019 v 18.00 se scházíme kolem jednoho stolu u nás doma v Tulské. Letos bych rád pozval ke čtení textů naše letošní konfirmandy a mládežníky. Snad se mi je podaří zaujmout :-). Texty budou vesměs starozákonní a budou připomínat vyvedení Izraele z Egypta.

Na velký Pátek 19.4. v 9.30 se sejdeme k bohoslužbám ve sboru Žižkov II., Čajkovského 10, Praha 3. Odvoz pro nejstarší bude zajištěn. Prosíme, zapisujte se na arch ve sboru. Nebo volejte přímo faráři 776 123 320. Budeme číst pašije podle Jana, kázat bude Pavel Kalus, Jaromír Strádal povede bohoslužby a Matěj Opočenský povede liturgii večeře Páně.

V neděli 21.4. v 9.30 na velikonoční bohoslužby do Tulské. Kázat bude Aleš Rosický na vybrané velikonoční texty.

Při každých bohoslužbách (také na Květnou neděli) budeme slavit večeři Páně.

 

 

 

24. 4. 2019 13.30 biblická hodina Fokus Praha

25. 4. 2019 14.00 setkání seniorů – program pěstounská péče program Hanka Bojková

25. 4. 2019 20.00 schůze staršovstva

28. 4. 2019 9.30 bohoslužby s vizitací prosba o občerstvení Káže Lenka Ridzoňová

30. 4. 2019 19.00 bohoslužby ke Dni Země Kostel Nejsvětějšího Salvátora Káže Martina Kopecká

Čas adventní a vánoční

2.12.2018 nedělě 9.30 bohoslužby s VP 1. adventní neděle
2.12.2018 neděle 11.40 sborový oběd a přednáška PetraNesvadby
7.12.2018 pátek 17.00 setkání konfirmandů

9.12.2018 nedělě 9.30 bohoslužby 2. adventní neděle káže Petr Pokorný
11.12.2018 úterý 20.00 setkání třicátníků
13.12.2018 čtvrtek 14.00 setkání seniorů
13.12.2018 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva
14.12.2018 pátek 10:00 bohoslužby na zámečku zámeček

16.12.2018 nedělě 9.30 bohoslužby 3. adventní neděle Matěj Opočenský
18.12.2018 úterý 10.00 setkání nejmenších dětí
19.12.2018 středa 14.00-18.00 příprava polévky pro lidi bez domova
22.12.2018 sobota 10.00-15.00 nacvičování vánoční hry Tulská
22.12.2018 sobota 15.00 generální zkouška Tulská
23.12.2018 neděle 9.00 nácvik vánoční hry v divadleMana

23.12.2018 neděle 11.00 bohoslužby s dětskou vánoční hrou (4. adventní neděle) divadloMana,Moskevská 967/34, Praha 10

Vánoční bohoslužby
24.12.2018 pondělí 15.00 štědrovečerní ztišení Tulská
25.12.2018 úterý 9.30 bohoslužby s VP 1. svátek vánoční Aleš Rosický
30.12.2018 neděle 9.30 bohoslužby
1.1.2019 úterý 9.30 bohoslužby s VP k Novému roku Nový rok
6.1.2019 nedělě 9.30 bohoslužby s dětmi

listopad a prosinec

4.11.2018 neděle 9.30        bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský Skutky 9,1–31

9.11.2018 pátek 17.00        setkání konfirmandů „Dvakrátměř, jednou věř“

10.11.2018 sobota 9.00      konvent pražského seniorátu Libeň

11.11.2018 neděle 9.30       bohoslužby Aleš Rosický Job 14, 1-6

11.11.2018 nedělě 9.45        1. nacvičování vánoční hry

16.11.2018 pátek 10.00       bohoslužby v domově pro seniory „zámeček“

18.11.2018 neděle 9.30       bohoslužby Matěj Opočenský Zj 2, 8-11

20.11.2018 úterý 10.00       setkání nejmenších dětí

20.11.2018 úterý 20.00       setkání třicátníků

21.11.2018 středa 13.00      biblická hodina ve Fokus Praha

22.11.2018 čtvrtek 14.00     setkání seniorů

22.11.2018 čtvrtek 20.00    schůze staršovstva

23.11.2018 pátek 17.00       setkání konfirmandů „Dvakrátměř, jednou věř“

25.11.2018 neděle 9.30        bohoslužby s VP poslední neděle církevního roku Iz 65, 17-19. 20-25

říjen a listopad

 

7. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský Sk 4. a 5. kap.
9.10.2018 úterý 9.00 pastorální konference Tulská 1, Praha 10
11.10.2018 čtvrtek 13.30 Horoušánky OPEN – senioři Horoušánky
14. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský 1. Kor 7, 29-31
14.10.2018 neděle 11.00 povídání o Hallské bibli Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti
16.10.2018 úterý 10.00 setkání nejmenších dětí
16.10.2018 úterý 20.00 setkání třicátníků U Radů
19.10.2018 pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „zámeček“
19.10.2018 pátek 17.00 setkání konfirmandů „Dvakrát měř, jednou věř“
21. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby díkčinění s VP Matěj Opočenský Jer 29, 1.4-7.10-14
24.10.2018 středa 13.00 biblická hodina ve Fokus Praha
25.10.2018 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva
28. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Martin Sabo
28.-30.10.2018 ne-út 11.30 víkendovka pro děti U Štěpánů – Sedlejovice
4.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský Skutky 9,1–31

11.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby Aleš Rosický Job 14, 1-6
13.11.2018 úterý 9.00 pastorální konference Tulská 1, Praha 10
18.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský Zj 2, 8-11
25.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský Iz 65, 17-19. 20-25

září a říjen

16. 9. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s VP a křtem káže Matěj Opočenský Mt 2, 9-10
18.9.2018 úterý 20.00 setkání třicátníků u Bartošků, Čajkovského
19.9.2018 středa 13.30 setkání nad biblí ve Fokus Praha Karlín
19.9.2018 středa 17.00 biblická pro děti Jablíčkov Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice
23. 9. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský Iz 49, 1-6
23. 9. 2018 neděle 11.00 přednáška o Edvardu Benešovi 2. díl Petr Nesvadba
27.9.2018 čtvrtek 14.00 setkání seniorů
28. 9. – 30. 9. 2018 Pá-ne sborový výlet do Pardubic Oslava 100 let ČCE
30. 9. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský Jak 2, 1-13
7. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský Sk 4. a 5. kap.
9.10.2018 úterý 9.00 pastorální konference Tulská 1, Praha 10
11.10.2018 čtvrtek 13.30 Horoušánky OPEN – senioři Horoušánky
14. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský 1. Kor 7, 29-31
14.10.2018 neděle 11.00 povídání o Hallské bibli Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti
19.10.2018 pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „zámeček“
21. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s VP Matěj Opočenský
Jer 29, 1.4-7.10-14
25.10.2018 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva
28. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Martin Sabo
28. – 30.10.2018 ne-út výjezd s dětmi – víkendovka uvidíme zda-li bude zájem – podzimní prázdniny

 

23. 9. 2018 neděle 11.00 přednáška o Edvardu Benešovi Petr Nesvadba

Prezident Edvard Beneš – Jak se na něj dívat dnes?
Milí přátelé, letos slaví celá naše společnost 100 let od založení Československa. I když už jsme zůstali jen Česko, ještě k tomu bez drtivé většiny původního židovského a romského obyvatelstva a českých Němců, přeci jen tohle soustátí považujeme za začátek i toho současného státu jménem Česká republika. Chtěli bychom Vás pozvat na přednášku s diskuzí o druhém Československém prezidentu Edvardu Benešovi (28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948 Sezimovo Ústí). Je to jedna z postav československých dějin, která stále vyvolává vášně, a je na ni nabaleno mnoho mýtů a starých nenaplněných i naplněných očekávání atd.
Kdo přijde promluvit o této jistě ne černobílé postavě československých dějin?
Historik, etik a filosof PhDr. Petr Nesvadba,CSc.
A kdy?
v neděli 9. září 2018 po bohoslužbách, tedy cca v 11.00. Dne 3. 9. totiž uběhne přesně 70. let od úmrtí tohoto československého prezidenta. Určitě nečekejte jednostranný pohled na tuto důležitou postavu československých dějin. Petr Nesvadba se umí podívat na historii z více úhlů. Jste srdečně zváni.

 

27. 9. – 30. 9. 2018 čt-ne sborový výlet do Pardubic Oslava 100 ČCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červenec

1. 7. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Eliška Havelková

8. 7. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

15. 7. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s VP káže host

21. 7. – 28. 7. 2018 sborová dovolená Hojsova Stráž

22. 7. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže host

29. 7. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

srpen

5. 8. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

12. 8. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s VP káže Josef Bartošek

19. 8. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Ondřej Rada

22. 8. 2018 středa 15.00 – 18.00 jídlo pro lidi bez domova

26. 8. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Benjamin Roll

26. 8. 2018 – 1. 9. 2018 vršovicko-litoměřický výjezd pro děti

2. 9. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

červen

Liturgické mezidobí – Neděle po Svaté Trojici

31. 5 – 3. 6. 2018 zasedání synodu ČCE Litomyšl

3.6.2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

8.-9.6.2018 pá-so 16.00 sborová brigáda

 

15.6.2018 pátek Horoušánky OPEN

17.6.2018 neděle 11.30 výlet otců/dědečků s dětmi (den otců)

Milí otcové, tak jako loni a předloni jsme vymysleli výlet na den otců. A ten den je tuhle neděli 17.6.2018. Start výletu je po bohoslužbách. Pojedeme směr Jílové u Prahy „posázavským pacifikem“. Kolem Pikovic (Petrov u Prahy) provedeme výsadek a pak pěšky, kam až to zvládneme (cíl Jílové).
Rádi bychom stihli vlak ve 12.00, který jede z vršovického nádraží. Návrat podle toho jak budeme stíhat.
Po cestě budeme hledat 100 zubů babičky Mary!

Info k výletu od Tomáše Vokatého, našeho průvodce

Trasa cesty

Z Pikovic vede cesta po červené proti proudu Sázavy na Žampach, kde se můžeme nechat převést na druhou stranu a dojít do Jílového u Prahy na vlak. Je to 8,8 km. Trasa je zde: https://mapy.cz/s/2IYCt.
Domluvíme se s panem přívozníkem na Žampachu, aby s námi počítal (viz https://prevoznictvi.blogspot.com/)
Zpátky to jede z Jílového v: 16:32, 17:32, 18:19 (Sp 1564 Posázavský Motoráček – historický vlak), 19:03, 20:03

 

21. 7.-28. 7. 2018 sborová dovolená Hojsova Stráž

26. 8. 2018 – 1. 9. 2018 vršovicko-litoměřický tábor pro děti Křížlice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

květen

6. 5. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

13. 5. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi a křtem Vavřince Míky

(den matek) káže Matěj Opočenský

15. 5. 2018 úterý 16.00 setkání konfirmandů

17. 5. 2018 čtvrtek 14.00 setkání seniorů
17. 5. 2018 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

20. 5. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s VP – Svatodušní neděle káže Hana Ducho
22. 5. 2018 úterý 20.00 setkání třicátníků, čteme knihu Exodus   u Bartošků?
23. 5. 2018 středa 13.30 setkání nad biblí ve Fokus Praha

 

 

 

 

 

25. 5. 2018 pátek 15.00 Noc kostelů

27. 5. 2018 neděle Svaté Trojice 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský
29. 5. 2018 úterý 16.00 setkání konfirmandů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava ve sboru – během dubna a května byla v galerii U Veberů k vidění výstava kreseb Miroslava Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke stažení

Program na lisopad a prosinec 2018

Program na říjen a listopad 2018

Program na září a říjen 2018

Program na červen a prázdniny 2018

Program na květen a červen 2018

Program na duben a květen 2018

Program na březen a duben 2018

Program na únor a březen 2018

Program na leden a únor 2018

Program na prosinec/leden