Křesťanská víra se aktivizuje v časech krizí. Stabilita, zakotvenost, „kořeny“ i výhled „nahoru“ to je víra, vždyť jako křesťané víme, odkud a kam jdeme. Věříme v toho, který tvoří a zjevuje se nadějí a láskou. I v naší chvíli je takový. Nijak se nezměnil. I dnes nás provádí tímto časem. Jeho je poslední Slovo, jeho je moc a my se v ní můžeme schovat a nabrat v jeho hloubce posilu.

Nebojme se, zachovávejme doporučená hygienická a bezpečnostní opatření, klid a dobré vztahy. Pomáhejme si navzájem a věřme evangeliu. Přejme si navzájem Boží požehnání.

Modleme se za ty, kteří nesou tíži těchto chvil nejvíce:

Za lékaře a veškerý personál v nemocnicích, za lidi, kteří mají na starosti chod společnosti. Modleme se za politiky, úředníky, technické pracovníky, novináře a všechny, kteří se rozhodnou pomáhat nad rámec svých běžných úkolů. Modleme se za nemocné a jejich rodiny. Modleme se také jeden za druhého.

Během zavedení nouzového stavu v ČR neprobíhá pravidelný sborový program. Nabízíme ale přenosy bohoslužeb přes You tube a v tuto chvíli promýšlíme i další možnosti sdílení víry, duchovního doprovodu a výuky křesťanství prostřednictvím internetu a telefonické rozhovory s duchovním sboru Matějem Opočenským.

Další informace naleznete v sekci /Bohoslužby/ a /Program/.

Co se u nás děje

 

Bohoslužby

Během nouzového stavu v ČR bohoslužby přenášíme přes YouTube kanál. Fyzická přítomnost v modlitebně není nyní možná. Večeři Páně vysluhujeme jen na požádání při domácí pobožnosti. Nedělní bohoslužby začínají v 9:30 a záznam je veřejný.

Bohoslužby online

Po dobu trvání nouzového stavu nás najdete na YouTube kanálu

POMOC V KRIZI

Co nabízíme

Společenství víry

Každý evangelický sbor, či farnost tvoří společenství lidí, kteří hledají inspiraci pro svůj život v Božím slově. Věříme, že Boží slovo se jedinečně ukazuje v příběhu Ježíše Krista a jeho nové perpektivě, která nás vede k poznání, že Bůh se svým stvořením počítá.

Více o společenství víry

Pastorace

Péče o lidi a mezilidské vztahy je hlavní pole pastorační činnosti. Je výrazem zájmu o druhého, setkání se s ním a také jeho informování.

Více o pastoraci

Křty

Křest vyjadřuje a stvrzuje spojení člověka s Kristem a se všemi, které si Kristus povolává a vytváří z nich na zemi svou církev. Úkon křtu, ponoření do vody či polití vodou, převzala církev hned ve svých počátcích z činnosti Jana Křtitele.

Více o křtech

Svatby

Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek dvou lidí.  Jejich vztah přijímáme jako Boží dar. Při svatebním shromáždění je snoubencům zvěstováno požehnání pro jejich společný život.

Více o svatbach

Pohřby

Smrt blízkého člověka je jednou z nejtěžších událostí v životě. Pohřeb nabízí pozůstalým lidskou solidaritu a možnost důstojného rozloučení se zemřelým.

Více o pohřbech