Jsme společenství lidí. Čteme Bibli, kriticky ji vykládáme a hledáme v ní odpovědi na naše otázky. Hledáme vztah k Bohu a ptáme se, kým pro nás je. Jsme staří. Jsme mladí. Respektujeme se. Mluvíme spolu. Zajímáme se o své okolí. Někdy zpíváme, jindy se modlíme. Pojí nás víra v Ježíše Krista. Inspirujeme se jeho životem. Jsme Vršovický sbor ČCE.

Co se u nás děje

 

Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30 do přibližně 10:30. Po shromáždění jsou všichni zváni ke kávě, čaji, sušenkám či jinému pohoštění. V našem sboru mají bohoslužby staderně 3 podoby. Klasické, s večeří Páně a bohoslužby s dětmi. Kromě těchto lze narazit ještě na křestní nebo jiné slavností.

Filmový klub

Každé 1. úterý v měsíci od 18:00 je možné účastnit se filmově-diskuzního večera na konkrétní téma. Vybírámé filmy hrané i dokumentární. K filmu vždy dorazí host, s nímž je možné o tématu diskutovat. Filmový klub je otveřený různým generacím.

Biblické hodiny

Kromě ústředního setkávaní na nedělních bohoslužbách, je možno zajít na menší. Lze si vybrat z biblických hodin vymezených pro  určitou věkovou kategorii, či středeční biblícké, která chce posloužit jako možnost mezigeneračního dialogu.

Co nabízíme

Společenství víry

Každý evangelický sbor, či farnost tvoří společenství lidí, kteří hledají inspiraci pro svůj život v Božím slově. Věříme, že Boží slovo se jedinečně ukazuje v příběhu Ježíše Krista a jeho nové perpektivě, která nás vede k poznání, že Bůh se svým stvořením počítá.

Více o společenství víry

Pastorace

Péče o lidi a mezilidské vztahy je hlavní pole pastorační činnosti. Je výrazem zájmu o druhého, setkání se s ním a také jeho informování.

Více o pastoraci

Křty

Křest vyjadřuje a stvrzuje spojení člověka s Kristem a se všemi, které si Kristus povolává a vytváří z nich na zemi svou církev. Úkon křtu, ponoření do vody či polití vodou, převzala církev hned ve svých počátcích z činnosti Jana Křtitele.

Více o křtech

Svatby

Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek dvou lidí.  Jejich vztah přijímáme jako Boží dar. Při svatebním shromáždění je snoubencům zvěstováno požehnání pro jejich společný život.

Více o svatbach

Pohřby

Smrt blízkého člověka je jednou z nejtěžších událostí v životě. Pohřeb nabízí pozůstalým lidskou solidaritu a možnost důstojného rozloučení se zemřelým.

Více o pohřbech