Vršovický sbor > Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme sborem Českobratrské církve evangelické, konkrétně sborem v Praze 10 – Vršovicích, který vznikl v roce 1951 vyčleněním ze sboru vinohradského.

V neděli 19.9.2021 chceme oslavit 70 leté výročí našeho sboru venku na hřišti v Tulské.

Od svého začátku jsme již několikrát Vršovicemi putovali. Tato zkušenost a menší počet členů (je nás kolem 200, na bohoslužbách přibližně 40) nám vtiskla charakter kočovnické rodiny. Nyní již 25 let sídlíme v bývalém krytu civilní obrany v Tulské ulici, jehož rekonstrukce z něj vytvořila světlý a vzdušný prostor, vyzývající k setkávání.

Pojí nás hledání biblických hodnot a naděje. Snažíme se nezůstat ve stavu chránění již poznaných „pravd“, ale spíše být na cestě nazírání. Věříme v osvobozující zvěst příběhů Bible – jak Starého, tak i Nového zákona. Zvláštní důraz klademe na příklad Ježíše Krista, ke kterému se jako křesťané a křesťanky hlásíme. Jeho evangelium je nám dobrou zprávou o Božím království, které není z tohoto světa, ale již do něho vstoupilo. Tuto zvěst se snažíme promýšlet uprostřed současného světa, vycházejíc přitom z dlouhé tradice křesťanské církve.

Promýšlíme biblické slovo a hledáme v něm inspiraci pro naše životy. Jako kolegy v rozhovoru o tom, co je život a jak ho prožít před Boží tváří co nejlépe, vnímáme i humanismus a vědeckou obec. Odmítáme rasovou či náboženskou diskriminaci. Věříme, že vedle sebe mohou žít rozmanitým způsobem věřící, nevěřící i různě vypadající lidé. K tomu nás vede Ježíš z Nazareta, Kristus.

Věříme, že Boží slovo může proměňovat životy a společnost.  Je naší modlitbou, aby se tato skutečnost stala realitou.

Výroční zpráva sboru za 2018 (od strany 5)

Výroční zpráva sboru za rok 2017

Výroční zpráva sboru za rok 2016

Sborový zpěv

Historie sboru

Lidé

Seznam kazatelů/-ek a kurátorů/-ek

Českobratrská církev evangelická

http://vrsovice.evangnet.cz/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-22-1024x505.png

„Naše“ Diakonie ČCE

Pražská střediska Diakonie ČCE