Vršovický sbor > Kdo jsme

Kdo jsme

Jsme sborem Českobratrské církve evangelické, konkrétně sborem v Praze 10 – Vršovicích, který vznikl v roce 1951 vyčleněním ze sboru vinohradského.

Od svého začátku jsme již několikrát Vršovicemi putovali. Tato zkušenost a menší počet členů (je nás kolem 200, na bohoslužbách přibližně 40) nám vtiskla charakter kočovnické rodiny. Nyní již 25 let sídlíme v bývalém krytu civilní obrany v Tulské ulici, jehož rekonstrukce z něj vytvořila světlý a vzdušný prostor, vyzývající k setkávání.

Pojí nás hledání biblických hodnot a naděje. Snažíme se nezůstat ve stavu chránění již poznaných „pravd“, ale spíše být na cestě nazírání. Věříme v osvobozující zvěst příběhů Bible – jak Starého, tak i Nového zákona. Zvláštní důraz klademe na příklad Ježíše Krista, ke kterému se jako křesťané a křesťanky hlásíme. Jeho evangelium je nám dobrou zprávou o Božím království, které není z tohoto světa, ale již do něho vstoupilo. Tuto zvěst se snažíme promýšlet uprostřed současného světa, vycházejíc přitom z dlouhé tradice křesťanské církve.

Promýšlíme biblické slovo a hledáme v něm inspiraci pro naše životy. Jako kolegy v rozhovoru o tom, co je život a jak ho prožít před Boží tváří co nejlépe, vnímáme i humanismus a vědeckou obec. Odmítáme rasovou či náboženskou diskriminaci. Věříme, že vedle sebe mohou žít rozmanitým způsobem věřící, nevěřící i různě vypadající lidé. K tomu nás vede Ježíš z Nazareta, Kristus.

Věříme, že Boží slovo může proměňovat životy a společnost.  Je naší modlitbou, aby se tato skutečnost stala realitou.

Historie sboru

Lidé

Seznam kazatelů/-ek a kurátorů/-ek

Výroční zpráva sboru za 2018 (od strany 5)

Výroční zpráva sboru za rok 2017

Výroční zpráva sboru za rok 2016

Sborový zpěv

 

 

 

Českobratrská církev evangelická

http://vrsovice.evangnet.cz/wp-content/uploads/2019/11/2019-11-22-1024x505.png

„Naše“ Diakonie ČCE

 

Pražská střediska Diakonie ČCE