Vršovický sbor > Sborový program a ohlášky > Sborové ohlášky > Bohoslužby 11. 2. 2018 „Řekni mi, pod jakou vlajkou startuješ a já ti povím, jaký jsi a komu patříš“

Bohoslužby 11. 2. 2018 „Řekni mi, pod jakou vlajkou startuješ a já ti povím, jaký jsi a komu patříš“

Úvod a pozdrav

161.1

In: Ž 91, 1- 4 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 2 Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ 3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. 4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Píseň 100

Modlitba

Hospodine, mateřsky i otcovsky jednající, v Ježíši Kristu se ukazující a v Duchu Svatém oživující. Mnohá pokušení na nás dotírají. Kde stát, co znamená tvé slovo, jak se v životě rozhodnout, co udělat, co ne. Jaké jsou tvé cesty, kde se potkávají s těmi našimi? Ukaž nám víc, než co oko spatřit smí. Dej nám prohlédnout lsti zlého a zákeřného, nedovol, aby nás to strhlo. Chceme běžet tímto životem čestně, ve tvém jménu, ve tvém dresu a pod tvou vlajkou, dej nám sílu vyhrát poctivě, bez zkratek, bez dopingu, bez zákeřností, manipulace, bez laciného zesměšňování, ale ve tvé síle, moci i slávě. Amen

Slovo pro děti

Píseň S 37

1.čtení Ř 12, 1-21

Píseň 635

Text Mt 4, 1-11

Začala zimní olympiáda. Sportovní klání, které sjednocuje fanoušky pod nejrůznější národní prapory. Dovolte mi proto takové ne zcela tradiční, ale zároveň ne zcela nebiblické kázání.

Do stopy se nám řadí závodníci. Závodník s číslem jedna nenastoupil, ouha, co se stalo? Někdo říká, že řeší důležitější stvořitelské záležitosti. Třeba mír, pravdu, naději nebo lásku.

Závodníka s číslem dvě tu ale máme. Je čerstvě obmytý, vodou z Jordánu pokřtěný, celý v bílém s černými kudrnatými vlasy, osmahlou tváří blízkovýchodním sluníčkem, připravuje se na svou první velkou soutěž. Závodník s číslem dvě – prý mu kdosi z nebe řekl, že je Syn Boží. Sám tomu rozumí jen trochu. Závod má ukázat víc. Diváků je jak písku, či kamení na poušti.

Tribuny bouří. Na startu je závodník s číslem tři. Je jak vítr. Nikdo ho nikdy nedohonil. Je nepolapitelný a dost často si dělá, co chce. Prý byl jednou na návštěvě u Marie a před tím zase u Sáry. Má-li pravdu hebrejská bible – tedy její gramatika – je rodu ženského. Závodnice RUACH.

Dva závodníci tu jsou. To je ale přeci jen trochu málo! Olympiáda je zvyklá na daleko početnější startovní pole. Číslo čtyři, ani pět, ani šest ale ne a ne najít. Další závodník má pořadové číslo až 666. Dia Bolíto, sám pan pokoušející je vedle našich dvou závodníků. I on má své nadšené fanoušky. Dokonce je na něj vypsán ještě lepší kurz než na vítězství Kladna nad Litoměřicemi v první hokejové lize. Za Kladno totiž hraje nestárnoucí legenda Jarda Jágr… Nominovali se jen tito tři. Ostatní závodníci si musí počkat na olympiádu příští.

Cíl závodu je daleko. V obrysech tam můžeme zahlédnout andělský catering pro vítěze, ale není to jen přelud?

Každý závod má svou cenu. Olympiáda má také své kovy. O co půjde dnes?

Milí přátelé, dneska o hmotné ceny tak úplně nepůjde. O co tedy? Ustát závodní tlak? Nepřepálit start? Vydržet se silami? Dneska půjde hlavně o to „ukázat se“. Ukázat, kdo jaký je. Jaký prapor bude po 40 dnech a 40 nocích vlát životem závodníka číslo 2. Slovy klasika, řekni mi, jakou vlajku máš na dresu, a já ti povím, komu patříš.

Tak pojďme na závod, andělé už mají všechno přichystané a závodníci jsou zdravě nažhavení. Nikoho asi nepřekvapí, že závod se od začátku vymkl kontrole. Trojka popadne dvojku a odnese ji někam daleko. A aby toho nebylo málo. Prostě zmizí. Dvojka zůstává sama. Po 40 dnech a 40 nocích postu je na konci se silami. Přemýšlí, očekává, co se bude dít. Kudy cesta?! Někdo přichází. Přichází pěkně odpočatá 666 a hodlá se našemu unavenému a hledajícímu ukázat cestu.

Reliéf cesty, kterou nabízí, má svá převýšení. Leckomu by se zamotala hlava. Nejprve planina. Poušť tovů va vohů – země pustá a prázdná zní z knihy Genesis, z knihy Exodus zas zní místo, kde každý pozná, co to je reptat.

Druhé zastavení, to je zas místo pěkně živé. Chrámová hora. Jakési křidélko, nejvyšší část chrámu. Pád z takové výšky by každému zlomil vaz.

Třetí místo má ještě skvělejší výhled. Hora hor, tady když stanete, stanete se pánem všeho. Na všech třech místech jsou prémie, tedy vlastně pokušení. Tři pokušení nachystal soupeř s číslem 666 pro svou oběť číslo 2.

„Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“, zní první pokušení. Náš závodník má hlad. Snědl by i to kamení. A přesto se k jídlu nemá. „Je psáno (konkrétně Ježíš cituje Dt 8 kapitolu): ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘

Zajímavé je přečíst si více než jen závěr 3 verše 8k.: „Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.

V mezních situacích se člověk poznává. Bůh poznává člověka. V mezních situacích Izraelce zkoušel Bůh, aby je poznal. Tak to těm biblickým Izraelcům přišlo. Bůh potřebuje vyzkoušet svůj lid, jestli za něco stojí. Jestli zvládne synovství, které na něj – na lid – chce Bůh vložit. To není jen tak, unést právě takový úkol – synovství/dcerství Boží.

Na této poušti ale zkoumá Ježíše ďábel. První pokušení je, jestli si cestu svého hledání Ježíš zkrátí nějakým zázrakem. Jsi syn Boží. Neboj se ukázat, co jsi zdědil po Tátovi.

Docela zajímavá souvislost je ta, že Ježíš o pár kapitol dál nasytí několika chleby celé zástupy lidí. Tady ale odmítne byť i z jediného kamínku udělat suchou kůrku. Podle tvé písně, pokušiteli, podlé tvé písně tedy já tancovat nebudu. Chleba není to podstatné, podstatné je to, co vychází z Božích úst, nikoliv z těch tvých, nebo mých. Je čas kameny sbírat i čas kameny rozhazovat. Teď nás čeká chrám.

V prvním pokušení Ježíše zachraňuje a udrží v závodě Písmo. Ďábel nechce zůstat pozadu, a tak začne citovat také.

Jedna z nejhorších věcí, která se může stát je, když pravdu říká ďábel. Ne když se lež tváří jako pravda, ale když pravdivé slovo říká, někdo, kdo ho používá, aby manipuloval s druhým. Kam se hrabou fakenews, nebo řetězové emaily, tady se cituje Písmo a cituje ho ďábel a vůbec se nečervená.

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“

Ďábel cituje nádherný Žalm 91: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží… On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.“ Jsi-li syn Boží, tak tě Táta v maléru nenechá. Andělé tě na ruce vezmou.

Ježíš ale moc dobře tuší, že andělé čekají až za cílem. Andělé jsou, ale ne proto, aby je pokoušel. A Hospodina? Toho pokoušet? To je jako vyrazit na trať bez tréninku! Zúčastníte se, a tím to končí…

Opět souvislost s dalším pokračováním ev. V tom samém chrámu se velerada rozhodne, že se Ježíše zbaví. Ježíše nakonec Jidáš opravdu zradí zde. A Ježíš opravdu půjde do tohoto chrámu s vědomím, že odtud živý půjde už jen na Golgotu. Půjde tam, ale jen bude-li to vůle Boží, nikoliv ďáblova. A je-li něco vůle Boží, tak to má pořádnej důvod a rozhodně to není spektakulární pád do připravené sítě.

Vysoká hora… Všechna království a jejich sláva. Je-li někdo syn Boží, moc a sláva se nabízí jaksi automaticky. Tohle pokušení, je vlastně pokušení zkrátit si cestu. Zkrať si trať Ježíši. Nemusíš se toulat po městech, uzdravovat, sytit, vyhledávat osamocené, hádat se s pyšnými a mocnými, vystavovat se názorům druhých. Nechat se tupit. Trpět, umřít… Když ďábel dává, ve skutečnosti bere. Když berete doping, ztrácíte nejen čest, ale mnohdy i celý život. Já beru jen od Boha, ďáble, říká Ježíš, ten dává opravdový život. Život jdoucí za cíl. Nech si své nabídky dalším soupeřům, já vidím svou cestu jinak.

I tady je jedna souvislost s dalším pokračováním ev. Když se učedníci potkávají už se vzkříšeným Ježíšem, setkávají se s ním na hoře. Ježíš k nim přistoupí a řekne: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ Moc, která je jiného ražení než ta ďáblova – je to něco jako pravomoc od Boha. Ježíš tuhle pravomoc činit slovo Boží nakonec vybojoval úplně jinými prostředky, než jaké mu byly nabízeny na začátku závodu.

Svým učedníkům, účastníkům dalších olympijských závodů pak řekne: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Další závodníci od teď mají možnost závodit právě pod jeho vítěznou vlajkou. Vlajkou vítězství nad pokušením. Vlajkou života. Vlajkou, která dává jasně najevo „tady je Bohovo království a nikoho jiného“.

Řekni mi, jakou vlajku máš na dresu, a já ti povím, nejen jaký jsi, ale čí jsi. A zlato? To raději čekejme až za cílem. Až tam jsou andělé.

Interludium

Píseň 629

Přímluvy

Píseň 404, 1 – 5

Ohlášky

 1. Děkujeme za doprovod Jiřímu Bednářovi. Za vedení nedělky Michaele Otterové.
 2. V kanceláři jsou k dispozici potvrzení o daru sboru.
 3. V týdnu proběhne tento sborový program:
 • Ve středu od 15.30 bude biblická hodina pro dospělé a ve čtvrtek od 18.00 ekumenická bohoslužba v kostele Sv. Václava na Čechově náměstí.
 1. Ve středu budeme vařit polévku pro lidi v sociální nouzi. Vařit začneme ve 14.30. Budeme rádi za pomoc s přípravou. Zatím jsou přihlášení čtyři lidé a do kuchyně se nás vejde víc. Přijďte. V 17. 15 pak budeme polévku odvážet i tam by se hodil ještě jeden pár rukou. Od 18.00 budeme polévku vydávat u Hl. nádraží.
 2. 3. 2018 proběhne výroční sborové shromáždění. V březnových katakombách vyjde program, návrh rozpočtu a výroční sborová zpráva. Po schůzi staršovstva pak také vyjde aktualizovaný seznam členů s hlasovacím právem. Přijďte na sborové shromáždění.
 3. Přijměte od Opočenský pozvání na křtiny Víta Opočenského, které se budou konat v neděli 25.2.
 4. Má někdo něco k ohlášení?
 5. V týdnu oslaví narozeniny tyto sestry: Barbora Štulcová a Marie Ješátková. Omlouváme se, v minulém týdnu jsme zapomněli na sestry: Danielu Vizinovou, Michaelu Fojtů a Martu Langové. Napravujeme to tedy nyní a přejeme všem oslavenkyním hojnost Božího požehnání a vybrali jsme jim tyto verše:…………….
 6. Sbírka minulé neděle činila 1200,- a byla věnována potřebám sboru. Dnešní sbírka je také určena sborovým potřebám. Děkujeme Vám za vaše dary.
 7. Po bohoslužbách jste zváni ke kávě, čaji a k rozhovorům. Dnes naposledy je také možné vidět výstavu Čas dětí Martina Peroutky. Vykonáme sbírku.

Poslání Fp 3, 12-14 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Požehnání Až budete volat k Hospodinu, ať Vám odpoví, budete-li v soužení, ať je s Vámi.

Ať vás brání a obdaří Vás svou slávou, dlouhá léta ať Vám dopřává do sytosti, ukáže Vám svoji spásu. Amen

Píseň 404, 6-8