Vršovický sbor > Kdo jsme > Náš sbor > Seznam kazatelů a kazatelek, kurátorů a kurátorek

Seznam kazatelů a kazatelek, kurátorů a kurátorek

   Prvním kazatelem samostatného sboru byl vikář Dr. V. Eiderna, pověřený již v roce 1950 prací pro kazatelskou stanici Vršovice. Po jeho odchodu z církevní služby byl v roce 1952 zvolen farářem Vilém Jelínek, po něm pak působil ve sboru od roku 1966 dr. Petr Pokorný, který však již v následujícím roce zvolil dráhu učitelskou na teologické fakultě. Po několikaměsíčním výpomocném působení Miroslava Růžičky byl v roce 1968 zvolen farářem Jaromír Dus, ten však byl v listopadu 1971 zatčen a „zbaven státního souhlasu“ a sbor zůstal neobsazen, odkázán na výpomoc pražských duchovních, zejména někdejšího faráře vinohradského Lubomíra Moravce.

   Teprve v roce 1976 přichází do sboru jako vikář čerstvý absolvent bohoslovecké fakulty Michael Otřísal. Když politické uvolnění na přelomu let osmdesátých a devadesátých otevřelo nové možnosti pro působení církve ve veřejném životě, přebíral bratr Otřísal postupně se zvětšující pracovní úvazek v redakci náboženského vysílání České televize. K 1. březnu 1995 byl pak volbou povolán k duchovenské službě ve sboru Bohumil Baštecký, který zde setrval o něco déle než dva roky. Koncem roku 1997 zůstává vršovický sbor neobsazen. K 1.9.1998 byl zvolen za jáhna sboru ing. Jiří Ort. J.Ort v roce 2004 dokončil vysokoškolské studium teologie a byl ordinován farářem sboru. Na jaře 2013 Jiří Ort odchází na nové kaztelské místo. Administrátorem sboru se stává Pavel Kalus a od podzimu 2013 má sbor opět faráře, Matěje Opočenského, který čerstvě dokončil vikariát.

Kurátory a kurátorkou sboru byli:

František Štěpán – od založení sboru, od roku 1966 Jan Novák, od roku 1981 Joel Pokorný, v letech 1987 – 1996 Tomáš Růžička, od r. 1996 do r. 2002 Jaroslav Kolafa, v letech 2002 až 2008 Magdalena Jelínková. V současnosti je již ve druhém volebném období kurátorem sboru Tomáš Vokatý.

Aktualizováno 24.10.2017