Vršovický sbor > Kdo jsme > Náš sbor

Náš sbor

Jsme sborem Českobratrské církve evangelické, konkrétně sborem ve Vršovicích, který vznikl v roce 1951 vyčleněním ze sboru vinohradského. Od svého začátku jsme již několikrát Vršovicemi putovali. Tato zkušenost a menší počet členů (je nás kolem 200, na bohoslužbách přibližně 40) nám vtiskla charakter kočovnické rodiny. Nyní již 20 let sídlíme v bývalém krytu civilní obrany v Tulské ulici, jehož rekonstrukce z něj vytvořila světlý a vzdušný prostor, vyzývající k setkávání.

Pojí nás hledání biblických hodnot a naděje. Snažíme se nezůstat ve stavu chránění již poznaných „pravd“, ale spíše být na cestě nazírání. Věříme v osvobozující zvěst příběhů Bible – jak Starého, tak i Nového zákona. Zvláštní důraz klademe na příklad Ježíše Krista, ke kterému se jako křesťané a křesťanky hlásíme. Jeho evangelium je nám dobrou zprávou o Božím království, které není z tohoto světa, ale již do něho vstoupilo. Tuto zvěst se snažíme promýšlet uprostřed současného světa, vycházejíc přitom z dlouhé tradice křesťanské církve.

Věříme, že Boží slovo může proměňovat životy a společnost.  Je naší modlitbou, aby se tato skutečnost stala realitou.

Historie sboru

Lidé

Seznam kazatelů/-ek a kurátorů/-ek

 

 

Uložit

Uložit