Lidé

   Vršovický sbor tvoří přibližne 200 členů a členek. Aktivně se sborového života účastní asi třetina, takže při setkáních je dost prostoru k osobnějším rozhovorům. O sborových záležitostech se snažíme rozhodovat s přihlédnutím k mínění členů a členek. Rozhodovací orgán, kde se nakonec hlasuje je staršovstvo, které se volí na 6 let ze členů sboru aspoň 21 let starých. Členové staršovstva se nazývají „starší“. Počet starších je 6 až 24. Ti volí ze svého středu kurátora anebo kurátorku. Kurátor/kurátorka a farář/farářka jsou představitelé sboru. Faráře/farářku si sbor volí (volební právo mají členové od 18ti let). Volba faráře/farářky se musí opakovat každých 10 let (pokud farář/farářka sám/-a neodejde dřív nebo není zvolen/a na kratší období). Nedojde-li ke znovuzvolení, hledá místo v jiném sboru a sbor hledá nového/ou kazatelku.

Aktuálně ve sboru narazíte na:

Matěje Opočenského – kazatel (+420) 776 123 320, tel. sbor: (+420) 272 734 010, e-mail: vrsovice@evanget.cz )

Kristinu Camidge – pastorační pracovnice (vrsovice@evangnet.cz)

Tomáše Vokatého – kurátor

Emila Vebera (pokladník)

Pavla Starobu (zástupce sboru pro Jeronýmovu jednotu)

Aleše Rosického – vikáře

a mnoho dalších

Staršovstvo

Členové a členky staršovstva od prosince 2014:

Jitka Černošová, Zuzana Freitas-Lopez, Tomáš Hrubý, Barbora Masopostová, Michael Otřísal, Ondřej Rada, Pavel Staroba, Richard Šípek

Náhradníci: Jan Ort, Jan Škrob (v r. 2016 nahradil Michaelu Otterovou) a Hana Velátová

Aktualizováno 3.1.2018