Lidé

   Vršovický sbor tvoří přibližne 200 členů a členek. Aktivně se sborového života účastní asi třetina, takže při setkáních je dost prostoru k osobnějším rozhovorům. O sborových záležitostech se snažíme rozhodovat s přihlédnutím k mínění členů a členek. Rozhodovací orgán, kde se nakonec hlasuje je staršovstvo, které se volí na 6 let ze členů sboru aspoň 21 let starých. Členové staršovstva se nazývají „starší“. Počet starších je 6 až 24. Ti volí ze svého středu kurátora anebo kurátorku. Kurátor/kurátorka a farář/farářka jsou představitelé sboru. Faráře/farářku si sbor volí (volební právo mají členové od 18ti let). Volba faráře/farářky se musí opakovat každých 10 let (pokud farář/farářka sám/-a neodejde dřív nebo není zvolen/a na kratší období). Nedojde-li ke znovuzvolení, hledá místo v jiném sboru a sbor hledá nového/ou kazatelku.

Aktuálně ve sboru narazíte na:

Matěje Opočenského – kazatel (+420) 776 123 320, tel. sbor: (+420) 272 734 010, e-mail: vrsovice@evanget.cz )

Mariku Vojtíškovou – pastorační pracovnice (vrsovice@evangnet.cz, marika.vojtiskova@gmail.com)

Tomáše Vokatého – kurátor

Tomáše Jelínka (pokladník)

Pavla Starobu (zástupce sboru pro Jeronýmovu jednotu)

a mnoho dalších…

Členové a členky staršovstva od prosince 2020:

Tomáš Vokatý, Jitka Černošová,  Slávek Heřman, Tomáš Jelínek, Barbora Masopustová, Michael Otřísal, Ondřej Rada, Hana Seho, Pavel Staroba, Marika Vojtíšková

Náhradníci: Zuzana Freitas-Lopesová

Aktualizováno 3.1.2018