Nedělka

“Pojďte s námi, nebudete sami”, aneb Katakomby dětem

Propojujeme nedělku a Katakomby skrze katechetické listy. Letos v lednu mě napadlo, že bychom mohli vkládat do Katakomb přílohu pro děti. “Katakomby dětem” jsem si to pojmenoval. Z původní myšlenky se nakonec vyklubala koncepčnější akce, která chce propojit několik rovin práce s dětmi v našem sboru.

O co tedy jde? Na sborové dovolené se děti seznámily s dvěma křesťany Sárou a Tonym. Obě děti žily v jednom městě, a i když tehdy křesťanů nebylo mnoho a město to bylo jen jedno, i když veliké, neznaly se ty děti. Bylo to také tím, že ve městě Antiochie byly dvě party křesťanů. Jedna z pohanů a druhá ze židů. A obě party dlouhá léta žily odděleně. A možná dokonce i v jakémsi nepřátelství či lhostejnosti. Přesto ale čas oponou trhl a ty dvě děti se potkaly. A nejen děti, ale obě party. Sára s Tonym se dali do řeči a začali si vyprávět příběhy, které znali z domova. Příběhy, které vyprávěla Sára byste našli v Matoušově evangeliu a Tonyho v Lukášově. I když se obě děti zpočátku rozhádaly nad vánočním příběhem, postupně zjišťovaly, že je vlastně víc myšlenek spojuje a nakonec se všichni sešli v kostele vytesaném do skály, který je v Antiochii dodnes. Nějak tak se ten příběh opravdu mohl v prvním století našeho letopočtu stát. V Antiochii byla početná křesťanská i židovská komunita. A z Antiochie vyšlo křesťanství do celého světa.

Sára a Tony průvodci v nedělce

Sára a Tony s dětmi tento rok zůstanou. Budou skrze katechetické listy představovat v nedělce novozákonní postavy. S Kristýnou Pileckou, Ondřejem Radou a Tomášem Vokatým jsme přes prázdniny připravili první sérii listů. Každý měsíc v Katakombách naleznete jeden z nich. Ten také bude základem bohoslužeb s dětmi. Ostatní listy budou děti řešit v nedělce. Ale na našem webu budou dostupné i pro domácí práci. Třeba vás a vaše děti budou natolik bavit, že když vám nevyjde cesta do kostela a budete mít čas, neztratíte kontinuitu s nedělkou :-). Katechetické listy vychází díky podpoře grantového systému naší církve – Mikroprojekty. Z této kapitoly jsme získali 25 000,-. Děkujeme za to.

Vršovická video nedělka probíhá na naše you tube kanále.

vyprávění na motivy starozákonních příběhů. Začali jsme u Abrama a Sáraj a pokračujeme volně dál.

Ilustruje Ondřej Rada, vypráví Matěj Opočenský a Meda Opočenská. Technická úprava Matěj Opočenský.

 

Rebeka s Izákem a právě narozenými Ezauem a Jákobem.

 

Abraham a Sára s Izákem, Hagar s Izmaelem a Boží posel u Beer-ševské studny.

 

Zároveň s nedělkou probíhá také taková mini hra 🙂

 

 

Proběhlo

„Nedělka“:  program pro děti v rámci bohoslužeb. Probíhá jen během školního roku (mimo veškeré prázdniny). 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby společně pro všechny generace tedy i pro děti. Nedělka ve školním roce 2019/2020 začíná 15. 9. 2019

Kdy se jde do nedělky?

Děti jsou spolu s dospělými přítomny začátku bohoslužeb. Po modlitbě má pro ně kazatel tkzv. „slovo pro děti“. Tedy úvod do jejich vlastního programu v nedělce.

Co se v nedělce děje?

Ve školním roce se budou děti seznamovat s biblickými postavami. První je klasicky Petr, ale první příběh nebude o jeho povolání, ale o tom, co se mu stalo po Ježíšově vzkříšení. V neděli 8. 9. 2019 se tedy děti i dospělí seznámí, jak Ježíš skrze Petra uzdravil chromého, a jak Petr za svoje kázání skončil ve vězení.

První příběh v nedělce bude o tom, jak je Petr poslán ke Kornéliovi představiteli okupační moci… No nevím, jestli bych šel…

Úvodní slovo k nedělce a biblickým postavám je toto:

Pánu Bohu můžeme říkat různými jmény. Někdy ho oslovujeme jenom Bože, někdy Pane, jindy Hospodine zástupů. – Hospodin zástupů. Letos si budeme povídat právě o jednom z takových zástupů. Je to zástup, který zůstal stát a čeká, co se bude dít dál…a jestli se ještě rozejde.

Celý tento rok nás budou provázet různé biblické postavy. Každý měsíc jedna až dvě a budou nám vyprávět, co v tom zástupu zažily a proč vlastně v tom zástupu jsou. Možná se také dozvíme, kam vlastně jdou a jestli tam vůbec dojdou… V jedné písni se zpívá Zástup stále přichází a zas jde dál… Připojme se tedy k němu. Jako první se nám představuje apoštol Petr… Kdo bude dál?

 

Rozpis programu nedělky

chci se zapsat

 • 15. 9. Petře neváhej a jdi
 • 22. 9. Filip
 • 29. 9. Štěpán
 • 6. 10. bohoslužby s dětmiPavel
 • 13. 10. Pavel
 • 20. 10. Lydie
 • 27. 10. Pavel
 • 3. 11. bohoslužby s dětmi
 • 10. 11.
 • 17. 11.
 • 24. 11. Nacvičování vánoční hry
 • 1. 12. Nacvičování vánoční hry
 • 8. 12. Nacvičování vánoční hry
 • 15. 12. Nacvičování vánoční hry
 • 21. 12. generální zkouška
 • 22. 12. premiéra vánoční hry
 • 24. 12. štědrovečerní ztišení – něco jako bohoslužby pro děti
 • 25. 12. Hod Boží vánoční – nedělka není
 • 29. 12. nedělka není
 • 5.1.2020 bohoslužby s dětmi
 • 15.3.2020 Jeroným a lev