Vršovický sbor > Svatba

Svatba

Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek dvou lidí. Stejně jako život sám i vztahy mezi lidmi v manželství přijímáme jako Boží dar. Při svatebním shromáždění snoubencům zvěstováno do tohoto vztahu požehnání pro jejich společný život.

Svatbě předchází předsvatební příprava, která má podobu jednoho či více osobních setkání snoubenců s kazatelem či kazatelkou. Tyto předsvatební rozhovory umožňují mluvit o představách o budoucím společném životě, vyjasnit si postoje a společně přemýšlet o biblických a jiných textech, které se týkají vztahu muže a ženy, a které se stanou také tématem svatebního kázání pro novomanžele.

Evangeličtí faráři mohou oddat i nečleny církve. Podmínkou je, aby snoubenci vyjádřili upřímnou touhu po Božím požehnání a aby akceptovali typické prvky evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

Oddávaní je po včasné domluvě (nejlépe půl roku před svatbou) možné v prostorách našeho sboru, mimo něj nebo lze také pozvat jiného faráře/ jinou farářku, který/která obřad vykoná v našich prostorách.