Vršovický sbor > Společenství víry

Společenství víry

Každý evangelický sbor, či farnost tvoří společenství lidí, kteří hledají inspiraci pro svůj život v Božím slově. Věříme, že Boží slovo se jedinečně ukazuje v příběhu Ježíše Krista a jeho nové perpektivě, která nás vede k poznání, že Bůh se svým stvořením počítá.

V takovém vztahu nás učí, kde jsme chybovali a vede nás k obratu k lepšímu uchopení našich životů. Učí nás, co je radost ze života, i když prožíváme těžké okamžiky. Stejně tak nás učí svobodě, která zná své limity a odpovědnosti člověka ve světě i za svět. Učí nás důvěře, že život není marnost, ale Boží vůlí daná příležitost podílet se v našich vymezených časech na něčem větším než jsme my sami. Vede nás k vyznání, že neseme podíl na nejrůznějších vinách tohoto světa (od pokažených nejbližších mezilidských vztahů až po globální problémy tohoto světa).

Tímto vyznáním chceme najít cestu, která by z těchto vin vedla ke skutečnému, solidárnímu, rovnému a plnému lidství. Takovému lidství, které by bylo na konci našich životů i života tohoto světa Boží láskou přijato. Věříme, že i přes naši nedokonalost je Boží milosrdenství a láska větší, než naše chyby. Na znamení této víry jsme přijali křest a i když i tak tvoříme nedokonalé společenství, hledáme v radosti Boží slovo.

To čemu věříme interpretujeme různě, děti třeba takto.