Vršovický sbor > Sborový zpěv

Sborový zpěv

Milí přátelé, každý rok přináší nové nápady. Jeden jsme si přinesli z roku 2018. Totiž pokus o sborový zpěv. A 6.1. jsme se poprvé skutečně po bohoslužbách sešli a pod vedením několika z nás jsme cvičili dvě písně z nového evangelického zpěvníku, jehož písničky jsou již teď volně přístupné: http://evangelickyzpevnik.cz/

Z Taize Před tebou Pane zpěvník Svítá 456 a Martina Luthera Bohu chvála buď i čest Evangelický zpěvník 289

A jaké bude pokračování?

Uvidíme. Rád bych, abychom se scházeli k nacvičování dál a to každou první neděli v měsíci. Náš repertoár se bude postupně objevovat zde a bude tak možné si noty stáhnout a podívat se na ně i během měsíce a kdykoliv se zapojit. A také bych vás chtěl zbavit strachu ze zpěvu. Pro tento náš zpěv není třeba školených hlasů. Zpívat může každý, školený i neškolený. Všechny generace, od dětí až po seniory, jsou vitané. Vstupným je radost ze zpěvu.

V neděli 7.4. zkusíme další dvě písně:

Haleluja

A pokoj vám

V neděli 3.2. zkusíme další dvě písně:

Proč vládnout by měl lidem hřích

Blízko je Pán a jeho den