Vršovický sbor > Pastorace

Pastorace

Péče o lidi a mezilidské vztahy je hlavní pole pastorační činnosti. Je výrazem zájmu o druhého, setkání se s ním a také jeho informování. Posláním pastorace je přispívat k řešení konkrétních problémů konkrétních lidí ve světle a síle evangelia.

Pastorace představuje doprovod v různých životních situacích. Může mít různé formy. Od společně stráveného času a informování o sboru přes krátké čtení a rozhovor nad daným textem, společné modlení až k malé „bohoslužbě“ v nemocnici nebo domácnosti. Pastorace se přizpůsobuje konkrétnímu člověku v jeho konkrétní situací. Takové rozhovory jsou důvěrné a farář i pastorační pracovnice jsou povinni dodržovat mlčenlivost (zpovědní tajemství).

Máte-li zájem o pastorační návštěvu nebo pastorační rozhovor v prostorách sboru, či jinde, neváhejte se obrátit na faráře Matěje Opočenského (+420 776 123 320).