Křesťanská víra se aktivizuje v časech krizí. Stabilita, zakotvenost, „kořeny“ i výhled „nahoru“ to je víra, vždyť jako křesťané víme, odkud a kam jdeme. Věříme v toho, který tvoří a zjevuje se nadějí a láskou. I v naší chvíli je takový. Nijak se nezměnil. I dnes nás provádí tímto časem. Jeho je poslední Slovo, jeho je moc a my se v ní můžeme schovat a nabrat v jeho hloubce posilu.

Nebojme se, zachovávejme klid a dobré vztahy. Pomáhejme si navzájem a věřme evangeliu. Přejme si navzájem Boží požehnání.

Neustávejme v modlitbách

Modleme se ty, kteří utíkají před válečným běsněním slepých mocnářů. Modleme se za ty, kteří nasazují vlastní životy, aby odvrátili zlo dopadající více méně na životy nás všech. Mysleme v modlitbách na ztracené, opuštěné, stižené nemocí, chudobou nebo trestnou činností. Modleme se za ty, kteří žijí v blahobytu, aby dokázali svůj přebytek poskytovat k pomoci potřebným.

Modleme se také jeden za druhého, protože všichni potřebujeme Boží pomoc, zdroj síly, odvahy i pokory. Náš život je v JEHO rukách.

V tuto chvíli probíhá pravidelný sborový program a bohoslužby. Nabízíme nadále i přenosy bohoslužeb přes You tube a promýšlíme i další možnosti sdílení víry, duchovního doprovodu a výuky křesťanství prostřednictvím internetu a telefonické rozhovory s duchovním sboru Matějem Opočenským.

Další informace naleznete v sekci /Bohoslužby/ a /Program/.

Co se u nás děje

 

Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30 do přibližně 10:30 (záznam je veřejný). V našem sboru mají bohoslužby standardně 3 podoby. Klasické, s večeří Páně a bohoslužby s dětmi. Kromě těchto lze narazit ještě na křestní nebo jiné slavnosti. Bohoslužby můžete sledovat též online na sborovém Youtube kanálu.

Bohoslužby online

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete přijít osobně, můžete se k nám připojit též online na sborovém Youtube kanálu.

POMOC V KRIZI

farář Matěj Opočenský: 776 123 320

pastorační pracovnice Marika Vojtíšková: 737 476 113

křesťanští terapeuti CTF UP

Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové spolupráce

ŽIVOT 90: LINKA POMOCI

pomoc pro seniory: 739 477 609

Co nabízíme

Společenství víry

Každý evangelický sbor, či farnost tvoří společenství lidí, kteří hledají inspiraci pro svůj život v Božím slově. Věříme, že Boží slovo se jedinečně ukazuje v příběhu Ježíše Krista a jeho nové perpektivě, která nás vede k poznání, že Bůh se svým stvořením počítá.

Více o společenství víry

Pastorace

Péče o lidi a mezilidské vztahy je hlavní pole pastorační činnosti. Je výrazem zájmu o druhého, setkání se s ním a také jeho informování.

Více o pastoraci

Křty

Křest vyjadřuje a stvrzuje spojení člověka s Kristem a se všemi, které si Kristus povolává a vytváří z nich na zemi svou církev. Úkon křtu, ponoření do vody či polití vodou, převzala církev hned ve svých počátcích z činnosti Jana Křtitele.

Více o křtech

Svatby

Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek dvou lidí.  Jejich vztah přijímáme jako Boží dar. Při svatebním shromáždění je snoubencům zvěstováno požehnání pro jejich společný život.

Více o svatbách

Pohřby

Smrt blízkého člověka je jednou z nejtěžších událostí v životě. Pohřeb nabízí pozůstalým lidskou solidaritu a možnost důstojného rozloučení se zemřelým.

Více o pohřbech