Vršovický sbor > Sborový program a ohlášky > Program > Maraton dopisů – Zachraňte lidský život. Napište dopis.

Maraton dopisů – Zachraňte lidský život. Napište dopis.

Někdy dokáže obyčejný dopis změnit lidský život. Napište ten svůj. Připojte se k největší lidskoprávní akci na světě a pomozte lidem, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni a vězněni.  V některých zemích se totiž svobodný názor nebo kritika mocných trestá. Právníci, reportéři, ale i účastníci demonstrací nebo obránci lidských práv jsou nespravedlivě vězněni a perzekvováni po celém světě. Právě takovým chceme kampaní Maraton psaní dopisů pomoci.

 

 

Jak psát dopisy Amnesty International na podporu nespravedlivě stíhaných?

1. Vyberte si jeden nebo více z představených případů (viz níže)

2. Podpořit pronásledované lidi můžete dvěma způsoby:

napsat místním autoritám (vlády, soudy atd.) dopis s apelem na propuštění či stažení obvinění vůči nespravedlivě stíhaným. K tomu můžete využít vzorové dopisy připravené odborníky z organizace Amnesty International – nejlepší je ručně je přepsat, případně je poupravit podle svého uvážení. Pokud byste chtěli poslat přímo vytištěný dopis, je dobře jej alespoň ručně podepsat a zvýraznit části dopisu, které Vám připadají nejdůležitějšímůžete napsat také přímo samotným pronásledovaným lidem a vyjádřit jim svou podporu a účast. Pro tento účel můžete napsat (rukou) dopis podle svého uvážení a cítění nebo využít sociální sítě, dle konkrétního případu.

3. Jakým jazykem dopis psát? Dopis můžete napsat anglicky nebo česky, obojí má význam. V případě angličtiny je větší pravděpodobnost, že dopisu adresát bude rozumět, ale význam má i česky dopis, protože tak bude zřejmé, že se o daného člověka a jeho případ zajímají lidé po celém světě, nikoli pouze v anglicky mluvicích zemích.

4. Hotový dopis můžete odevzdat ve sboru do připravené krabice nejpozději na bohoslužbě 20. 12. Pokud dopis chcete poslat sami, je to možné, jen nám prosím dejte vědět, kolik jste jich poslali, abychom mohli dát zpětnou vazbu organizaci Amnesty International.

 

Přečtěte si příběhy lidí, kterým letos pomáháme

Pod fotografiemi naleznete informace o případu a také předpřipravené dopisy v anglickém, českém, či jiném jazyce.

Všechny údaje jsou získané od Amnesty International. Děkujeme Haně Pernicové za organizaci. Pokud se rozhodnote dopis zaslat, prosíme, dejte nám vědět, ať můžeme nahlásit AI celkový počet zaslaných dopisů. Posílejte na email: vrsovice@evangnet.cz