Vršovický sbor > Připravujeme byt pro ukrajinské uprchlíky ve Zruči nad Sázavou

Připravujeme byt pro ukrajinské uprchlíky ve Zruči nad Sázavou

Sbor ČCE - Zruč nad Sázavou

V důsledku války na Ukrajině jsme se rozhodli upravit dnes nikým nevyužívanou bytovou jednotku bývalého farářského bytu ve Zruči nad Sázavou pro potřeby ukrajinských uprchlíků (náš sbor tento kdysi prosperující, dnes uzavřený, kostel ve Zruči pouze administruje). Tímto krokem, který logicky vyvstal jako reakce na válečný konflikt, jsme jen uspíšili naplňování naší dlouhodobé sborové vize: probudit uzavřený zručský kostel a jeho spící sbor ke komunitní práci. Projekt farářského bytu se tak mimoděk stává měřitelným indikátorem úspěšnosti naplňování vize vytvořit ve Zruči nad Sázavou komunitní prostor s křesťanským a sociálním přesahem.

KOMU POMÁHÁME?

Krátce po ruské invazi na Ukrajinu oslovil náš pan farář Matěj Opočenský vedení města Zruč nad Sázavou s nabídkou přebudovat „náš“ byt na domov pro uprchlíky. Město Zruč projekt přivítalo, protože se tím v lokalitě rozšíří ubytovací kapacity města pro uprchlíky a zároveň vznikne alternativa ke komerčnímu ubytování uprchlíků ve městě, jehož kapacita bude v důsledku zahájení letní turistické sezóny silně omezená. V samotném farním bytě (holobyt velikosti 4+kk) není kromě kotle a ústředního topení žádné komfortní vybavení: chybí vnitřní dveře, kuchyně, bojler, pračka, myčka a nábytek. Koupelna i WC jsou 60 let staré a velmi skromné. Od poloviny března 2022 sborovou svépomocí za součinnosti města Zruče renovujeme stěny a podlahy bytu tak, aby v něm bylo možné s alespoň minimálním pohodlím a soukromím co nejdříve ubytovat 6-8 lidí, kteří v současné době bydlí na přeplněné ubytovně nebo v komerčních prostorech ve Zruči a okolí.


ČÁST 1: 

Na prvotní renovační aktivity, (holobyt), máme k dispozici vlastní sborový rozpočet od evangelické církve ve výši 75.000 Kč, který pokryje bezodkladné práce (stěny, podlahy, dveře). Tato základní část projektu bude dokončena na začátku dubna 2022 tak, abychom prostory na úrovní komfortu bydlení typu holobyt mohli nejpotřebnějším uprchlíkům ve spolupráci s městem Zruč nabídnout od 15. dubna 2022.

ČÁST 2: 

Pro zvýšení úrovně komfortu poskytovaného ubytování pro uprchlíky a zejména pak pro účely navýšení kapacity ubytování na konečných 10 osob (renovace všech 4 místností a základní standardy ubytování), připravujeme ve spolupráci s Donio.cz veřejnou sbírku pro „spící“ kostel ve Zruči, kterému pracovně říkáme Šípková Růženka. Cílovou částku sbírky jsme stanovili na 200.000 Kč a její prostředky budou směrovány na vytvoření základních standardů bydlení typu koupelna, WC a kuchyňský koutek viz specifikace níže. Pokud budou sbírkou vybrané dodatečné prostředky k dispozici, budou neprodleně zahájeny úpravy a dovybavení bytu tak, aby jej důstojně a plnohodnotně mohly užívat i uprchlické rodiny s malými dětmi, senioři apod. Tato 2. část projektu bude probíhat v měsících duben – červen 2022.

V hmotné oblasti zamýšlíme z prostředků sbírky

 • namísto jednoho přenosného elektrického vařiče pořídit dva jednoduché kuchyňské kouty včetně sporáků (rozdělení bytu na 2 x 2+kk),
 • zrekonstruovat koupelnu a namísto 60 let staré litinové vany instalovat novou,
 • v přízemí vybudovat druhou koupelnu s moderním sprchovým koutem,
 • připojit velkokapacitní bojler pro obě patra,
 • pořídit jednotný nábytek (aby nebyl každý kus nábytku z jiného daru),
 • renovovat obě WC,
 • před zimou pořídit nový ekologický kotel připojitelný k současnému rozvodu ústředního topení,
 • mít k dispozici základní prostředky na odborné instalatérské a zednické práce, dopravu materiálu a případný odvoz brigádníků z / do Prahy.

UDRŽITELNOST PROJEKTU

Byt bude ukrajinským uprchlíkům zdarma k dispozici i po ukončení válečného konfliktu a jeho doznívání, a to vždy po dohodě s potřebami města Zruč nad Sázavou a celkovým přístupem státní správy a samosprávy v otázce pomoci Ukrajině. Po předpokládaném ukončení potřeb uprchlické krize, budou zrekonstruované a vybavené prostory ve spolupráci s potřebami města Zruč nad Sázavou poskytovány pro nevýdělečné komunitní účely, resp. potřeby evangelické církve, která plánuje dnes uzavřenou farnost dále oživovat krátkodobými ekumenickými aktivitami mládeže z různých sborů křesťanských církví ČR. (S variantou, že se pro uzavřený sbor podaří najít ukrajinského duchovního nebo duchovní nepočítáme, ale pokud by se někdo takový mezi uprchlíky v ČR objevil, je i tato možnost otevřená.) Pro zajímavost uvádíme, že zručský evangelický sbor, který v 50. letech při své první farářské štaci vedl Alfréd Kocáb (1925-2018), otec Michaela Kocába a jeden ze signatářů Charty 77, byl až do projektu Šípková Růženka doslova mrtvým sborem. Jeho jediným aktivním členem je dnes 74letý Antonín Kohout, který s nadějí na rtech a s malířskou štětkou v ruce během brigád skálopevně tvrdí, že tento sbor není mrtvý, že jen spí… Chcete-li se na tomto komunitním projektu jakkoliv podílet, budeme rádi, pokud přispějete do sbírky nebo brigádnickou pomocí.Harmonogram činností 24.března – 21. dubna 2022 (1. FÁZE projektu):

 • vybrat, koupit a položit linoleum ve 3 místnostech
 • dokončit instalaci bojleru plus revize obou baterií (koupelna a kuchyně)
 • instalovat provizorní kuchyňskou linku od Zuzany Freitas (zajistit včetně dopravy)
 • vybrat, koupit a zajistit instalaci vstupních dveří
 • zapojit sporák od Vojtíškových (zajistit včetně dopravy)
 • zakoupit a instalovat alespoň 4 vnitřní dveře včetně kování
 • koupit a instalovat myčku a pračku.
 • zajistit v budově wifi (zjistit, zda ji např. město neposkytne zdarma atd.)
 • čtvrtek 31.3. prezentace stavu zástupcům města na místě (Matěj Opočenský)
 • vybavit pokoje (postele, židle, stoly, skříně, obrázky na stěnu, lustry) – zejména toto zařízení vůbec sehnat…

Budeme rádi, pokud se jakkoliv do následujícího harmonogramu prací zapojíte. Některé renovační práce je třeba vykonat na místě, vybavení je třeba vybrat s ohledem na rozpočet, zakoupit a na místo také dovézt. Ostatní je třeba na místě instalovat s pomocí řemeslníků. Kontaktní osobou pro dotazy je farář Matěj Opočenský (776 123 320), příp. Pavel Bezděk (604 542 931). Adresa zručského sboru je Zahradní 189.