Napište nám Zpět na úvodní stránku
Úvodní stránka
Sborový dopis
Kázání
Program


::odkazy::

Evangnet

Synodní rada ČCE

Pražská mládež

YMCA

Časopis Satellite

Jeden svět - Fair tradeČCE Praha 10 - Vršovice

Propagujte i svojí stránku
O CÍRKVI O SBORU FOTO KONTAKT mapa

NÁŠ SBOR

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v

Tak se jmenuje každý sbor naší církve. Náš se tedy jmenuje: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Vršovicích.

Sbor vznikl v roce 1951 vyčleněním ze sboru vinohradského, osamostatněním kazatelské stanice založené v roce 1941.

Prvním kazatelem samostatného sboru byl vikář Dr. V. Eiderna, pověřený již v roce 1950 prací pro kazatelskou stanici Vršovice. Po jeho odchodu z církevní služby byl v roce 1952 zvolen farářem Vilém Jelínek, po něm pak působil ve sboru od roku 1966 dr. Petr Pokorný, který však již v následujícím roce zvolil dráhu učitelskou na teologické fakultě. Po několikaměsíčním výpomocném působení Miroslava Růžičky byl v roce 1968 zvolen farářem Jaromír Dus, ten však byl v listopadu 1971 zatčen a "zbaven státního souhlasu" a sbor zůstal neobsazen, odkázán na výpomoc pražských duchovních, zejména někdejšího faráře vinohradského Lubomíra Moravce. Teprve v roce 1976 přichází do sboru jako vikář čerstvý absolvent bohoslovecké fakulty Michael Otřísal. Když politické uvolnění na přelomu let osmdesátých a devadesátých otevřelo nové možnosti pro působení církve ve veřejném životě, přebíral bratr Otřísal postupně se zvětšující pracovní úvazek v redakci náboženského vysílání České televize. K 1. březnu 1995 byl pak volbou povolán k duchovenské službě ve sboru Bohumil Baštecký, který zde setrval o něco déle než dva roky. Koncem roku 1997 zůstává vršovický sbor neobsazen. K 1.9.1998 byl zvolen za jáhna sboru ing. Jiří Ort. J.Ort v roce 2004 dokončil vysokoškolské studium teologie a byl ordinován farářem sboru.

Kurátory sboru byli:František Štěpán od založení sboru, od roku 1966 Jan Novák, od roku 1981 Joel Pokorný, v letech 1987 - 1996 Tomáš Růžička, od r. 1996 do r. 2002 Jaroslav Kolafa, v letech 2002 až 2008 Magdalena Jelínková, v současnosti je kurátorem sboru Tomáš Vokatý.

Sbor při svém založení neměl vlastní ani pronajaté místnosti, opakované pokusy o výstavbu modlitebny neuspěly. Bohoslužby a početná nedělní škola se konaly ve škole. Po výpovědi ze školy byly získány do nájmu dvě malé místnosti v suterénu domu v Žitomírské ulici, občas své prostory propůjčily církev metodistická a československá husitská. V roce 1952 byly sboru v činžovním domě na rohu ulic Charkovská a Černomořská pronajaty prostory bývalé hospody, které po rozsáhlé adaptaci dobře sloužily jako modlitebna. Další přilehlé místnosti získal sbor do nájmu v roce 1982, takže celek, opět značným nákladem přestavěný, vyhovoval potřebám sboru a suterénní místnosti v Žitomírské ulici mohly být opuštěny. V roce 1992 sbor obdržel od Meklenburské církve darem varhany jako projev vůle po smíření mezi Čechy a Němci.

Po převodu činžovního domu v rámci "restitucí" ze státního majetku zpět na dědice původních majitelů byl však dům prodán, nový majitel usiloval o uprázdnění sborem užívaných prostor. Před vánoci 1995 sbor opouští po 43 letech svou modlitebnu (varhany byly zapůjčeny k sv. Martinu ve Zdi) a dává se za významné pomoci církve opět do nákladných stavebních úprav, tentokrát v druhém suterénu v Tulské ulici, prostor, které původně sloužily jako součást protileteckého krytu. Po dobu přestavby se nedělní shromáždění konala ve sboru církve husitské, ostatní schůzky ve sboru vinohradském nebo i po rodinách. Užívání svého nového sídla, upraveného moderně podle projektu ing.arch. Hany Seho-Münzové za výtvarného spolupůsobení akad. Malíře Miroslava Rady, má sbor zaručeno smlouvou na 10 let.Na začátek stránky


Tulská 1, 100 00 Praha 10 - Vršovice, tel. sbor:(+420) 272 734 010, kazatel:(+420) 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz