Vršovický sbor > Podněty k on-line životu vršovického sboru ČCE

Podněty k on-line životu vršovického sboru ČCE

Milí přátelé, bratři a sestry, je to v těchto dnech rok, co jsme přešli na zcela jiné, dočasné, fungování sborového života. Rádi bychom spolu s vámi toto období zhodnotili a pak společně při

online sborové konferenci 14. 3. 2021

po bohoslužbách probrali.

Sejdeme se na MEETu.

Videokonference bude spuštěna už  v 9.15 a budete se tak moci účastnit bohoslužeb i touto formou. Paralelně budeme vysílat také přes you tube. Samotná debata bude navazovat na bohoslužby tedy nejpozději v 10.30. Všichni jste srdečně zváni.

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/var-nsez-ggy
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 774 a zadejte PIN: 375 108 814#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/var-nsez-ggy?hs=5

 

Věříme, že i přes toto „jiné“ období sbor nabídl možnost posílení víry i sborového života, alespoň jsme se o to snažili. Rádi bychom na to znali váš názor a do té nadcházející doby sborový program upravili tak, aby vám byl oporou a radostí.

Zdraví vás vaše staršovstvo

Pro interaktivní vyplňování kliněte na tento odkaz.

Bohoslužby
Vyberte, prosím, aktivity, kterých jste se zúčastnil/a.

❏ online bohoslužby přes
youtube/facebook
❏ bohoslužby skrze videokonferenci
❏ částečná účast prezenčně
❏ bohoslužby s VP
❏ společné celocírkevní bohoslužby
❏ video k vánoční slavnosti
❏ bohoslužby venku (s dětmi na
hřišti nebo na Kubánském náměstí)
❏ zelenočtvrteční domácí pobožnost
❏ předtočené bohoslužby z
jiného místa než ze sboru
❏ nedělní video/audio program
pro děti (jaro a podzim)

Účastním se
❏ pravidelně
❏ nepravidelně
❏ vyzkoušel/a jsem jednou
❏ neúčastním se
❏ jiné: ……………………………………………….

 

Sborová setkání
Vyberte, prosím, aktivity, kterých jste se zúčastnil/a.

❏ třicátníci přes videokonferenci
❏ setkání konfirmandů
přes videokonferenci
❏ setkání mládeže přes videokonferenci
❏ setkání dětí přes videokonferenci
Účastním se
❏ pravidelně
❏ nepravidelně
❏ vyzkoušel/a jsem jednou
❏ neúčastním se
❏ jiné: ……………………………………………….

 

Individuální pastorace
Vyberte, prosím, aktivity, kterých jste se zúčastnil/a.

❏ kontakt s farářem přes telefon
❏ kontakt s farářem přes e-mail
❏ kontakt s farářem přes videokonferenci
❏ kontakt s farářem osobně
Účastním se
❏ pravidelně
❏ nepravidelně
❏ vyzkoušel/a jsem jednou
❏ neúčastním se
❏ jiné: ……………………………………………….

Další aktivity
Vyberte, prosím, aktivity, kterých jste se zúčastnil/a.

❏ Sborový dopis Katakomby
❏ týdenní e-mailový „farářův zpravodaj“
❏ chleby pro lidi v sociální nouzi
❏ křestní příprava
❏ svatební příprava
❏ podzimní volba staršovstva
❏ sborové ohlášky na webu
❏ jiné: ……………………………………………….

Účastním se
❏ pravidelně
❏ nepravidelně
❏ vyzkoušel/a jsem jednou
❏ neúčastním se
❏ jiné: ……………………………………………….

Bohoslužby s Večeří Páně
Vyberte, prosím, vámi preferovanou variantu.
❏ vydržím až bude moct slavit VP celý sbor
❏ účastním se prezenčně i v této době
❏ mám zájem o VP doma
❏ jiné: ……………………………………………….

Jak často si přejete vysluhovat VP?

❏ jedenkrát měsíčně
❏ častěji (1 x za 14 dní)
❏ každou neděli
❏ jiné: ……………………………………………….

Kde získávám informace o sborovém životě?

❏ z bohoslužeb
❏ z Katakomb
❏ z e-mailu
❏ z webu
❏ z facebooku
❏ nemám dostatek informací

Co Vám osobně v současné nabídce sboru chybí?

❏ přednášky a setkání se
zajímavými hosty on-line
❏ bohoslužby v textové podobě na webu
❏ společná modlitební chvíle
❏ společný rozhovor po bohoslužbách
přes videokonferenci
❏ jiné: ……………………………………………….

Je něco, co byste pro členy sboru rád/a v této době zorganizoval/a vy osobně?
(Může se jednat o akci jen pro určitou konkrétní skupinu.)

Dotazník můžete vyplnit online na adrese:

https://forms.gle/SJPpUv5SNkG2XpK37,

případně vyplněný formulář předat faráři po bohoslužbách.
Děkujeme, vaše staršovstvo